Du er her Krastrup Maskincentral << Rensning af spildevand>>
 
Nedsivningsanlæg!
 
Et nedsivningsanlæg er det mest anvendte. Anlægget består af en bundfældningstank, hvor den mekaniske rensning foregår. Derefter ledes spildevandet via en pumpe ud til et nedsivningsområde, som er opbygget på 20 cm 16/32 nøddesten, hvor vandet fordeles og renses af jordens mikroorganismer.
Afstandskrav: Vandboring 300m. Drænledning, grøft og Sø 20 m. Skel 5m.
Minirenseanlæg

Kan etableres hvor andet ikke kan lade sig gøre. Nem og hurtig installation.

Et minirenseanlæg består af en bundfældningstank hvor den mekaniske rensning foregår. Derefter ledes vandet til minirenseanlægget hvor den biologiske rensning foregår, så er vandet så rent at det kan ledes direkte ud i en grøft, sø eller lignende.

Pilerensningsanlæg!

I et pilerensningsanlæg indgår en bundfældningstank hvor den mekaniske rensning foregår. Derfra ledes vandet til pileanlægget hvor den biologiske rensning foregår. Der er ingen udledning fra anlægget, da det er opbygget i fast membran og pilene suger vandet. Et pileanlæg kræver mere plads, da det minimum måler 8x30 m.

 

Samletanke!

Samletanken opsamler spildevandet fra hele husstanden og tømmes ifølge kommunens tømningsordning, når kapaciteten er brugt op. Installationen skal udføres, så forbruget af vand er mindst muligt, da opsamlings-kapaciteten er begrænset. Spildevandsstrømmen vil som følge af lavt vandforbrug være minimal, og der stilles derfor større krav til faldet på tilløbsledningen til tanken.

Spildevandsrensning i det åbne land!

Vi har alle sammen pligt til at passe på vores vandreserver i undergrunden. Vi som kloakmester gør noget ved det. Vi er specialister i rent spildevand specielt i landdistrikter, og giver gerne råd og vejledning .Krastrup Maskincentral etablerer Nedsivningsanlæg, Minirenseanlæg, Pileanlæg og samletanke

 Vi udarbejder gerne et uforpligtendende tilbud.

 

 

Forundersøgelse Spildevandsrensning!

Har du planer om etablering af Nedsivningsanlæg, Minirenseanlæg eller Pilerensningsanlæg vil det være hensigtsmæssig at få foretaget de nødvendige forundersøgelser nu, så anlægget er klar til etablering når det bliver tørt. Vi fortager grundvandspejling, jordbundsanalyse, samt hjælper til med at udfylde ansøgningsskema.